مراقبتهای بعد از ترميم و پركردن

1- حداقل تا 2 ساعت پس از پركردن، از خوردن غذاهای سفت و محكم و ايجاد فشار با دندان پرشده، خودداری فرمائيد. 2- اگر پوسيدگی دندان عميق بود وسطح پركردگی وسيع باشد، اين امر طبيعی است كه تا مدتی به سرما و گرما حساس باشد و اين حساسيت حداقل تا يك ماه وجود خواهد داشت كه بهتر است در اين مدت ازمسكن استفاده نمائيد ولی اگر ادامه پيدا كرد حتماً به دندانپزشك معالج خود مراجعه فرمائيد. 3- بعد از پركردن، به علت بی حس بودن موضع، امكان ِ داشتن احساس بد يا بلند بودن پركردگی وجود دارد كه اين حالات عادی است اما اگر بعد از از بين رفتن بيحسی، اين احساس همچنان ادامه داشت، نبايد دندان مورد نظر را دستكاری كرده يا فشاری به آن وارد كنيد بلكه در اولين فرصت به دندانپزشك خود مراجعه نموده تا مشكل را برطرف كند. در غير اين صورت ، بی اعتنائی به اين موضوع باعث شكستن دندان خواهد شد. 4- پس از ترميم با مواد سفيد، بهتر است تا چند ساعت از مصرف مواد رنگی (چای، نوشابه و ... ) خودداری فرمائيد. 5- درمورد لبه دندانهای جلوئی كه توسط مواد همرنگ دندان پر ميشوند، لازم است حتماً مراقبتهای ويژه را انجام دهيد كه اين دندانها ، اصلا قابل ضمانت نيستند. اين موارد عبارتند از : الف- از خوردن مواد غذايی سخت وسفت يا شكستن تخمه و ... جلوگيری كرده چون باعث شكستن اين ترميم ها ميشود. ب- رنگ اين دندانها به علت اينكه در قسمت جلوی دهان هستند، در اثر نوشيدن چای و نوشابه ومواد رنگی، تغيير رنگ داده كه با استفاده از نخ دندان و مسواك، اين پروسه رنگ پذيری را به تأخير اندازيد. 6- در مواردی هم، درد پس ازپركردن، مربوط به مسائل جانبی پركردن است كه اين زخمهاخودبخود يا با مصرف دهان شويه درحدود يك يا دوهفته بهبود می يابند. اين زخمها عبارتند از: الف) نوار ماتريس ( نوار فلزی قالب بندی برای پركردن ) ب) ساكشن ( مكنده بزاق در كف دهان ) ج)چوب وج (محكم كننده اتصال نوار ماتريس به دندان ) د)رول پنبه ( قطعه پنبه كه در كف دهان و ناحيه لب گذاشته ميشود )