دستورالعمل بعد از جرمگيری

1- حتماً روش صحيح مسواك زدن و نخ دندان كشيدن را از مسئول اين كار فراگرفته و بصورت دقيق به انجام آن بپردازيد.( 2-1 مرتبه مسواك و 3-2 مرتبه نخ دندان در شبانه روز ) ياد نگرفتن روش دقيق مسواك و نخ به معنی آن است كه به زودی نياز به جرمگيری مجدد پيدا خواهيد كرد. 2- در موارد زيادی لازم است علاوه بر مسواك و نخ دندان، از وسايل تميز كننده بين دندانی (مسواك بين دندانی، سوپرفلاس، اولترافلاس ) استفاده نمائيد.اگر اينگونه لوازم برای شما تجويز شده است، حتماً در استفاده مداوم از آنها كوشا باشيد 3- استفاده از سرم فيزيولوژی يا آب نمك رقيق در روز جرمگيری به التيام لثه كمك ميكند. درصورتيكه پس از جرمگيری، خونريزی لثه ها شديد باشد و بتدريج كم نشود، بهتر است با مطب تماس برقرار كنيد. 4- پس از جرمگيری به خصوص در مواردی كه تحليل لثه وجود داشته باشد، دندانها به سرما و گرما حساس خواهند شد. گاه اين حساسيت حتی به هنگام نفس كشيدن از طريق دهان نيز احساس می گردد. بنابراين تا 4-3 ساعت بعد از جرمگيری، از نوشيدن مايعات خيلی سرد ويا خيلی گرم خودداری نمائيد تا اين حساسيت، بوجود نيايد. 5- هميشه از محكم مسواك زدن ، بخصوص بعد از جرمگيری بپرهيزيد. ازخوردن مواد محرك ( فلفل،ادويه، ترشيجات و...) درروز جرمگيری بپرهيزيد. 6- تا 24 ساعت از خوردن مواد غذايی رنگ زا مانند چای، نوشابه و...وهمچنين استعمال دخانيات وسيگار خودداری كنيد چون با اين عمل، رنگ بسيار بدی روی دندانها می نشيند كه باعث نازيبائی چهره ميشود. 7- برای جرمگيری دقيق وكامل، گاه يك جلسه و گاه چند جلسه با فواصل يك هفته لازم است. همچنين كنترل هر 6 ماه يكبار و اطمينان از تشكيل نشدن مجدد جرم، امری لازم و ضروری است.