پیامدهای استفاده نکردن از نخ دندان

بسیاری از دندان پزشکان توصیه می کنند که به صورت مرتب با استفاده از نخ دندان، لابلای دندان ها تمیز کنیم. در این اینفوگرافی با دلایل مختلف اهمیت این کار و نیز پیامدهای عدم انجام آن آشنا می شویم.