دندانپزشکی کودکان

قبل از مراجعه به دندانپزشک باید با بیان قصه های مثبت و الهام بخش ،انگیزه مثبتی در کودک برای این کار ایجاد کرد .

پدر و مادری که خود مضطرب باشد بی شک این اضطراب را به کودک منتقل می کند .هیچ گاه مسائل پزشکی و دندانپزشکی خود را جلوی کودک بیان نکنید

در صورتی که می خواهید مسئله ای را در ارتباط با نحوه درمان ویا مسائل پزشکی و دندانپزشکی کودک با دندانپزشک در میان بگذارید ،به طور خصوصی با دندانپزشک صحبت کنید نه جلوی کودک

می توانید با کودک خود دکتر بازی کنید و دهان عروسک های وی را معاینه نمائید .در حین بازی بسیاری از نکات مثبت را می توان به کودک آموخت