دندان قروچه

 

دندان قروچه و یا به عبارتی همان ساییدن دندانها به روی هم در برخی افراد در هنگام خواب اتفاق می افتد و معمولا خود فرد از آن آگاهی ندارند و اطرافیان اظهار می کنند که دندان های فرد در خواب صدا می دهد. بسیاری از افراد نسبت به این مساله بی تفاوت بوده و به سادگی از کنار آن می گذرند.

دندان قروچه ممکن است در اثر یک نارسایی عصبی اتفاق بیفتد. بسیاری از مواقع نیز در بین افراد سالم هم دیده می شود. بنابراین ممکن است یا بر اثر فشارعصبی باشد و یا فقط یک عادت باشد.

دندان قروچه معمولا به صورت ارثی بوده و در هر فردی نیز ممکن است ایجاد شود. در صورتی که این بیماری درمان نشود تبدیل به یک عادت می شود و حتی فرد پس از رفع اختلالات عصبی نیز این کار را تکرار می کند.

دندان قروچه باعث فرسایش شدید در دندان ها و سائیدگی و صاف شدن شیارهای روی دندان می شود.

 

راه حل درمان دندان قروچه

راه درمان این بیماری و جلوگیری ازتبدیل شدن آن به یک عادت استفاده از نایت گارد است که فرد شب ها هنگام خواب باید در دهانش قرار دهد.

در صورت نیاز به مشاوره ی بیشتر در خصوص رفع این مشکل می توانید با تیم دندانپزشکان لبخند کودک من تماس گرفته و مشکل خود را در میان بگذارید.