منتظر ماندن در مطب‌های دندان‌پزشکی

 معمولا دندان‌پزشک زمانی را برای انجام کار هر مراجع بر روی یونیت پیش‌بینی می‌کند. این برآورد زمان دندان‌پزشک برخی موارد ممکن است درست از آب درنیاید. چون دندان‌پزشکی شامل جنبه‌های فنی و به اصطلاح «کاردست» می‌شود، ممکن است حوادث، موارد غیرقابل پیش بینی یا تغییراتی در انتخاب درمان حین کار پیش بیاید و موجب شود که زمان پیش بینی شده برای انجام درمان، درست از آب درنیاید! ساده‌ترین این موارد را می‌توانید بی‌حس نشدن دندانتان در نظر بگیرید! بعضی اوقات اتفاق می‌افتد بی‌حس شدن دندانتان در زمان معمول به دست نمی‌آید و تمهیدات اضافی و زمان بر‌تر نیاز است تا دندان‌پزشک به زمان معمول برای بی‌حس شدن کامل دندان شما دست یابد!

 گاهی سوالات و درخواست‌های خارج از برنامه مراجعین در مطب یا کلینیک روال منظم کار را به هم بزند. برخی بیماران ممکن است سوال‌های بیشتری داشته باشند یا تردیدشان در مورد انتخاب درمان دیر‌تر ازبقیه برطرف شود. ما به عنوان یک دندان‌پزشک وظیفه داریم همه تردید‌های شما را برطرف کنیم و به سوالاتتان پاسخ بدهیم، حتی اگر مجبور شویم غر زدن‌های اتاق انتظار مراجعین بعدی را بشنویم.

  مراجعینی هستند که درد شدید دچار شده و اورژانسی مراجعه می‌کنند. به حکم اخلاق، دندان‌پزشک مجبور است بین کار بقیه بیماران با نوبت قبلی، درمان اورژانسی برای این مراجعین انجام دهد. شما هم اگر خود را به جای مراجعی بگذارید که با درد شدید به مطب یا کلینیک آمده است، حق می‌دهید که کارتان زود‌تر از بقیه انجام شود!

  کار خود شما هم ممکن است بیش از زمانی که انتظار دارید طول بکشد و مراجع بعدی منتظر بماند! بنابراین صرف نظر از انتظاری که ممکن است دراتاق انتظار، بکشید، منطقی است در زمان مراجعه به دندان‌پزشکی حداقل یک ساعت بعد از اتمام زمانی که برای کارتان به شما گفته شده را هم خالی بگذارید.